Konferencja “Zdrowie zaczyna się w głowie” 25-27.09.2018

Konferencja “Zdrowie zaczyna się w głowie” 25-27.09.2018

W imieniu organizatorów i partnerów zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję poświęconą zdrowiu psychicznemu –“Zdrowie zaczyna się w głowie”.

Wśród prelegentów i gości są psychiatrzy, terapeuci, samorządowcy, przedstawiciele administracji, menedżerowie, a także osoby, które same przeżyły kryzys psychiczny, a obecnie wspierają innych w procesie zdrowienia – Asystenci Zdrowienia.

Udział w konferencji potwierdzili m.in.: Anna Depukat, Cezary Żechowski, Claudia Marinetti, Daniel Fisher, prof. Jaakko Seikkula, prof. Jacek Wciórka,  John Jenkins, Maciej Pilecki, Marek Balicki, Mateusz Biernat, Stanisław Kracik.

Dotkną oni tematów związanych z rozpoczynającą się w Polsce głęboką reformą systemu zdrowia psychiatrycznego. Reforma ta wymaga nie tylko zmian prawnych organizacyjnych i finansowych. Przede wszystkim wymaga ona zmiany myślenia o człowieku, jego głębokich potrzebach i pragnieniach oraz o roli rodziny i sieci społecznej w procesie zdrowienia.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy i partnerzy:

 • Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo
 • Powiat Wielicki
 • Polski Instytut Otwartego Dialogu
 • EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miasto i Gmina Wieliczka
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Fundacja Opieka i Troska
 • Kampus Wielicki
 • Dom Terapii – Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju

PROGRAM KONFERENCJI