Ogólnopolskie spotkanie absolwentów kursu Asystenta Zdrowienia w ramach projektu “Nowy Zawód Ekspert przez Doświadczenie (EX-IN)” w Wieliczce

Ogólnopolskie spotkanie absolwentów kursu Asystenta Zdrowienia w ramach projektu “Nowy Zawód Ekspert przez Doświadczenie (EX-IN)” w Wieliczce

W dniu 29.09.2018 w Wieliczce odbyło się spotkanie Asystentów Zdrowienia, podczas którego obecni byli absolwenci kursu Asystenta Zdrowienia w ramach projektu “Nowy Zawód Ekspert przez Doświadczenie (EX-IN)” z Koszalina, Kołobrzegu, Warszawy, Trzebnicy, Wrocławia i Krakowa. Podczas spotkania poruszano tematy związane z zatrudnieniem Asystentów Zdrowienia, aspektami prawnymi wynikającymi z RODO i ochroną danych osobowych. Zdecydowano się na stworzenie mapy Asystentów Zdrowienia, w celu ułatwienia kontaktu z Asystentami działającymi na terenie Polski.