I spotkanie Rady Programowej II Kongresu Zdrowia Psychicznego

I spotkanie Rady Programowej II Kongresu Zdrowia Psychicznego

Dnia 09 pażdziernika 2018 r u Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyło się I spotkanie Rady Programowej II Kongresu Zdrowia Psychicznego, w którym wzięli udział Asystenci Zdrowienia.

Tematem spotkania było podsumowanie dokonań I Kongresu (2016 rok) i plany na II Kongres, który odbędzie się 03-06-2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Na zebraniu został poruszony temat Asystentów Zdrowienia, którzy są ważnym podmiotem w reformie systemu zdrowia psychicznego.

Z ramienia Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu wziął udział Asystent Zdrowienia Krzysztof Henczak. W spotkaniu wzięłą udział również Pani Anna Oleaarczyk nasza Asystentka z Warszawy.