Międzynarodowa debata na temat zawodu Asystenta Zdrowienia

Międzynarodowa debata na temat zawodu Asystenta Zdrowienia

W dniu 10-11.01.2019 roku w Środowiskowym centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce odbyła się wizyta studyjna, na której  gościliśmy przedstawicieli organizacji  PINEL z Berlina i F.O.K.U.S. z Bremy. Obie te organizacje są zaangażowane w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej “Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie (“EX-IN”). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego “Leonardo” z Krakowa: Mariusz Panek, Beata Walter i Sonia Kaczmarczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Monika Kowalska-Dąbrowska i Anna Kossowska-Lubowicka, a Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu Beata Sochańska i Joanna Hautz-Sołtysiak. Nie zabrakło Asystentów Zdrowienia: Barbary Papaj i Martyny Pawelec. 


Zespół w tym składzie debatował nad wdrażaniem modelu zawodu Asystenta Zdrowienia do placówek związanych z ochroną zdrowia psychicznego. Opracowano metody postępowania z personelem medycznym i społecznym, aby zachęcić do współpracy z Asystentami Zdrowienia i pełnoprawnego włączenia osób po kryzysach psychicznych do zespołów terapeutycznych.