Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem kwalifikacji Asystenta Zdrowienia

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem kwalifikacji Asystenta Zdrowienia

Ministerstwo Zdrowia jest w procesie włączania kwalifikacji Asystenta Zdrowienia od Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W kwietniu odbyły się konsultacje środowiska, związanego ze zdrowiem psychicznym wniosku złożonego przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego “Leonardo” w grudniu 2018 r. W lipcu odbędzie się spotkanie uzgodnieniowe, podczas którego zespół specjalistów będzie pracował nad kształtem kwalifikacji Asystentów Zdrowienia, warunkami oceny ich wiedzy oraz umiejętności, a także możliwości ubiegania się przez różne instytucje statusu certyfikujących.