Zaproszenie Asystentów Zdrowienia do biura pilotażu – zakładanie stowarzyszenia AZ

Zaproszenie Asystentów Zdrowienia do biura pilotażu – zakładanie stowarzyszenia AZ

W imieniu Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego serdecznie zapraszamy na konferencję związaną z realizacją programu pilotażowego Centrów Zdrowia Psychicznego. Podczas konferencji chcielibyśmy powołać stowarzyszenie zrzeszające asystentów zdrowienia, organizację, która ma dbać o ich prawa, pilnować standardów opieki psychiatrycznej w miejscach, w których są zatrudniani. 
Konferencja odbywa się w piątek 5 lipca, zaczyna się o godz. 11, rejestracja o 10.30. Zakończenie spotkania planowane jest na godz. 15.

Miejsce konferencji: sala konferencyjna na II piętrze budynku Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Al. Sobieskiego 9.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą mailową (npozp.pilotaż@ipin.edu.pl) z podaniem imienia i nazwiska osób delegowanych nie później niż do 2 lipca br. ( w związku z koniecznością zaplanowania lunchu). Nie przewidujemy zwrotu kosztów dojazdu. 

Dane kontaktowe Biura ds. pilotażu: 

e-mail: npozp.pilotaz@ipin.edu.pl   

tel.: (22) 458 26 23, (22) 218 22 26