Szkolenie Asystenta Zdrowienia – Wrocław!

Szkolenie Asystenta Zdrowienia – Wrocław!

Trenerzy kursów Asystent Zdrowienia zapraszają osoby, które przeżyły kryzys psychiczny z całej Polski na odpłatne (210 zł za moduł) Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia.
Zjazdy odbędą się 1 raz w miesiącu od piątku (16.00) do niedzieli.

Rekrutacja trwa do 15.08.2019

Kim jest Asystent Zdrowienia?
Asystent Zdrowienia, to osoba, która przeżyła kryzys psychiczny, ale poprzez kurs terapeutyczno – edukacyjny „Asystent Zdrowienia” – nauczy się wykorzystywać swój potencjał tak, by móc wspierać innych ale przede wszystkim samego siebie.

Moduł 1: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
Moduł 2: UMACNIANIE (Empowerment)
Moduł 3: DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO
Moduł 4: ZDROWIENIE
Moduł 5: TRIALOG
Moduł 6: SAMOPOZNANIE
Moduł 7:PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ
Moduł 8: OCENA PROCESU ZDROWIENIA
Moduł 9: TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE
Moduł 10: UCZENIE I NAUCZANIE
Moduł 11: INTERWENCJA W KRYZYSIE
Moduł 12: ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Osoby do kontaktu:
Joanna Hautz – Sołtysiak: 667 336 550
asianko.jhs@gmail.com
Beata Sochańska: 695 867 245
beata-sochanska@wp.pl

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian natury organizacyjnej.

https://www.facebook.com/events/702253473572616/