Kolejny etap konsultacji wniosku o włączenie kwalifikacji AZ za nami!

W Ministerstwie Zdrowia zakończyło się kolejne spotkanie w sprawie włączenia kwalifikacji Asystenta Zdrowienia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk i powadzili ożywioną dyskusję na temat ostatecznego kształtu kwalifikacji. Na sali obecny był również były minister zdrowia Marek Balicki, aktualny pełnomocnik ds. psychiatrii. We współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych wprowadzono poprawki do wniosku. Przed nami jeszcze kilka miesięcy procedowania, ale jesteśmy coraz bliżej określenia ram tego zawodu.