Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

W dniu 4 lipca 2019 r. oficjalnie powstało pierwsze ogólnopolskie Stowarzyszenie zrzeszające osoby pracujące w roli Asystentów Zdrowienia. Stroną internetową ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia jest: zdrowienie.org, gdzie można zapoznać się z aktualnym statutem, wszelkie pytania i zgłoszenia należy kierować na adres info@zdrowienie.org.

Władze Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu: Agnieszka Polak
Pierwszy Wiceprezes: Robert Michałkiewicz
Drugi Wiceprezes: Marcin Laszczak
Skarbnik: Dagmara Dulęba-Poluszyńska
Sekretarz: Beata Sochańska

Podstawowe cele Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia to:

  • działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystent Zdrowienia
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.