Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi prowadzi nabór na kurs Asystenta Zdrowienia w Krakowie

Przekazujemy informację ze strony https://www.otworzciedrzwi.org/aktualnosci.html


Rozpoczynamy nabór do kolejnej edycji kursu Asystenta Zdrowienia współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie “Otwórzcie Drzwi”.

Współpraca merytoryczna  – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kurs będzie obejmował 10 modułów:
1 . Komunikacja,
2. Wiedza o chorobie,
3. Zniekształcenia poznawcze,
4. Komunikacje – rozszerzenie,
5. Wgląd w chorobę i problematyka piętna,
6. Zdrowienie
 7. Współpraca,
8. Współpraca – rozszerzenie,
9. Zagadnienia etyczne,
10. Podsumowanie kursu.

Druga edycja kursu rozpocznie się we wrześniu 2020 roku i potrwa do grudnia 2020 roku. Zajęcia będą odbywać się w weekendy (piątek po południu, sobota, niedziela do południa)

Na początku września będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami kursu. O terminach rozmów powiadomimy wszystkich mailowo lub telefonicznie.

Szczególnie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria rekrutacji:

– z doświadczeniem psychozy

– w remisji i z wglądem w objawy

– po minimum rocznej terapii własnej

– komunikatywne i otwarte

– zmotywowane

– posiadające co najmniej średnie wykształcenie

– w przedziale wiekowym 18 – 65 lat
 
W celu zgłoszenia prosimy wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać na adres: monika.syc@vp.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 12 422 50 67 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć 4-6 września 2020.