Konferencja Biura Pilotażu w sprawie roli Asystenta Zdrowienia w CZP

Konferencja Biura Pilotażu w sprawie roli Asystenta Zdrowienia w CZP

Biuro Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego w dniu 11 września zorganizowało konferencję online w sprawie roli Asystentów Zdrowienia w Centrach pn. „Asystenci zdrowienia w Centrach Zdrowia Psychicznego – oczekiwania, pytania, wyzwania”. Konferencję prowadził dr Tomasz Szafrański i prof. Jacek Wciórka, a gości przywitał dr Marek Balicki.
Głos Asystentów Zdrowienia reprezentował Pan Jakub Wacławek, który opowiadał o swoich obowiązkach, kontaktach z zespołem i dzieleniu się własnymi doświadczeniami w pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie.
Link do obejrzenia konferencji będzie dostępny wkrótce.