Wymiana międzynarodowych doświadczeń Peer Workers

Wymiana międzynarodowych doświadczeń Peer Workers

W międzynarodowym spotkaniu dotyczącym “Roli i Kompetencji Asystentów Zdrowienie w Systemie Ochrony Zdrowia” we Wrocławiu, 29.09.2020, wzięli udział Asystenci Zdrowienia z różnych krajów: Polski, Holandii, Grecji i Niemiec. Dyskutowano przede wszystkich o doświadczeniach Asystentów w różnych systemach ochrony zdrowia psychicznego.
Prezentację na temat pracy AZ w Centrach Zdrowia Psychicznego przedstawiła Sonia Kaczmarczyk-Partyka, wiceprezes Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego “Leonardo” z Krakowa, a o swoich doświadczeniach z pracy w środowiskowym Domu Samopomocy opowiadał Asystent Zdrowienia Marcin Laszczak. Kolejna Asystentka Zdrowienia Anna Gasik-Gawron wniosła cenny głos w temat superwizji Asystentów Zdrowienia.