Odpłatny kurs Asystenta Zdrowienia w Krakowie – rekrutacja

Stowarzyszenie Otwórzcie drzwi i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z Krakowa prowadzi nabór na odpłatny kurs Asystenta Zdrowienia w Krakowie. Kurs będzie realizowany online, w ciągu 200 godzin, przez 10 weekendów.
Informacji na temat kursu udziela Pani Monika Syc pod numerem: 692066178 lub pod adresem: monika.syc@vp.pl