Warsztaty budowania szczęścia oraz samorozwoju w nurcie psychologii pozytywnej dla Asystentów Zdrowienia

 

 Uważaj na  swoje myśli, stają się słowami

                                                                                             Uważaj na swoje słowa stają się czynami

       Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami

Uważaj swoje nawyki, stają się charakterem,

Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem.
( Frank Outlaw)

Zapraszamy  Asystentów Zdrowienia oraz osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego na warsztaty budowania szczęścia i samorozwoju na podstawie psychologii pozytywnej.

Warsztaty podejmują zagadnienia z zakresu:

  • odkrywania własnego potencjału
  • budowania poczucia własnej wartości
  • budowania szczęścia
  • komunikacji interpersonalnej
  • zdrowego stylu życia
  • odkrywania sensu życia 
  • budowania dobrego życia i dobrostanu 

Zajęcia będą się odbywać online raz w miesiącu przez dwa dni w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 – 18.00. 

Warsztaty obejmują sześć dwudniowych modułów.

Liczba miejsc na zajęciach 20-22 osób.

Opłata za warsztaty (108 godzin) wynosi: 2700,00 zł

Osoby prowadzące są doświadczonymi trenerkami warsztatów Asystent Zdrowienia.

Joanna Hautz-Sołtysiak- Trener specjalista Asystenta Zdrowienia 960 godzin pracy trenerskiej, moderator spotkań w Otwartym Dialogu, Doradca Życia Rodzinnego, dyrektor Poradni Rodzinnej “Antoni” we Wrocławiu, dyplomowany nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny w metodzie angielskiej, mgr teologii.

Anna Bierska –  Asystent Zdrowienia i Trener Asystent Zdrowienia 520 godzin pracy trenerskiej, prezes Fundacji Way of fate.

Zapisy pod numerami telefonów:

Anna Bierska 786 171 537

Joanna Hautz-Sołtysiak 667 336 550

adres mailowy: studio@wayoffate.co.uk   asianko.jhs@gmail.com